Friday, July 17, 2009

Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

Visi

Sekolah Bebas Dadah Tahun 2012


Misi

Melahirkan murid bebas dadah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) yang bersepadu dan menyeluruh daripada aspek Pengurusan dan Kepimpinan, Kurukulum, Kokurikulum dan Pembangnan Sahsiah.

Matlamat

Untuk membentuk pelajar khasnya dan masyarakat sekolah amnya mengetahui dan menyedari tentang bahaya dadah dan berupaya membina ketahanan diri yang mantap daripada dipengaruhi DADAH.

No comments:

Post a Comment