Friday, July 17, 2009

Falsafah, Misi dan Visi SMK Kampung Baru Si Rusa

FALSAFAH SEKOLAH


Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Sekolah bertanggung jawab memberi peluang optimun kepada meraka untuk menjadi insan seimbang dan harmoni.

Matlamat ini akan dicapai melalui penyuburan potensi pelajaran daripada pengembelengan tenaga para guru secara bersepadu dan kesedaran yang jitu bahawa mendidik itu adalah satu ibadah.


VISI SEKOLAH

Ke arah sebuah institusi Yang Terbilang Dalam Pelbagai Bidang Pendidikan Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Menjelang 2010.

MISI SEKOLAH

Kami, warga SMK Kampung Baru Si Rusa beriltizam untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah melalui penerapan pendidikan berkualiti dalam suasana harmonis dengan berteraskan Falsafah Pendidikan Negara.

No comments:

Post a Comment