Sunday, July 19, 2009

Bilik Sumber PPDa SMK Kg Baru Si RusaSejarah Penubuhan Bilik Sumber PPDa

Tahun 2005 - 2006
Bilik ini asalnya merupakan Bilik Kaunseling

Tahun 2007
Bilik ini diubah kepada Bilik Kesihatan

Tahun 2008
Bilik ini dibuka kepada pelajar untuk menjalankan pelbagai aktiviti seperti ceramah, motivasi dan sebagainya

Tahun 2009
Bilik ini di jadikan sebagai Bilik PPDa iaitu apabila tertubuhnya Jawatankuasa PPDa sekolah.


Matlamat

Untuk membentuk pelajar khasnya dan masyarakat sekolah amnya mengetahui dan enyedari tentang bahaya dadah dan berupaya membina ketahanan diri yang mantap daripada dipengaruhi DADAH.

Rasional

Sebagai pemangkin bagi pihak sekolah menyebarkan maklumat PPDa secara interaktif. Sistematik dan ekfektif serta dapat memberi pendidikan pencegahan awal.MatlamatDiwujudkan untuk membentuk pelajar khasnya dan masyarakat sekolah amnya mengetahui dan menyedari tentang bahaya dadah dan berupaya membina ketahanan diri yang mantap daripada dipengaruhi DADAH.

Objektif

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran PPDa dalam kalangan murid secara sistematik dan berkesan.Menjadikan bilik gerakan kepada perancangan dan pelaksanaan Program PPDa di sekolah.Menjadi tempat intreraksi murid-murid dalam usaha membang

Bahan-bahan Disediakan


Carta


No comments:

Post a Comment