Saturday, July 18, 2009

Bilik Sumber Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

Pengenalan

Bilik Sumber PPDa diwujudkan sebagai Pusat Akses maklumat Pendidikan Pencegahan Dadah yang lengkap kepada murid-murid, guru, ibu bapa dan komuniti setempat bagi meningkatkan lagi pengetahuan murid tentang bahaya penggunaan dadah, arah, dan gejala social yang lain. Ia juga dapat memberikan impak yang lebih besar kepada perangcangan dan pelaksanaan Program PPDa di Sekolah.

Rasional


Sebagai pemangkin bagi pihak sekolah menyebarkan maklumat PPDa secara interaktif. Sistematik dan ekfektif serta dapat memberi pendidikan pencegahan awal.

Matlamat

Diwujudkan untuk membentuk pelajar khasnya dan masyarakat sekolah amnya mengetahui dan menyedari tentang bahaya dadah dan berupaya membina ketahanan diri yang mantap daripada dipengaruhi DADAH.

Objektif

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran PPDa dalam kalangan murid secara sistematik dan berkesan.
Menjadikan bilik gerakan kepada perancangan dan pelaksanaan Program PPDa di sekolah.
Menjadi tempat intreraksi murid-murid dalam usaha membangunkan insan yang cemerlang.
Taman Ilmu PPDa
(Luar Bilik Sumber PPDa)

Pandangan Pintu Masuk Bilik Sumber PPDa

Pandangan Dalam Bilik Sumber PPDaNo comments:

Post a Comment